Spanish translation of Rasmy Fahmy Nazmy by Tamer Hosny. What does Rasmy Fahmy Nazmy mean in spanish
Song lyrics translated
Artists

>
Song Lyric

Find any song lyrics translated into English, Spanish, French and other languages! Song meanings, Translation of lyrics
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HOME > TAMER HOSNY > RASMY FAHMY NAZMY in SPANISH
Rasmy Fahmy Nazmy and many other song lyrics of Tamer Hosny translated into spanish can be found in Translate Lyrics! What does Rasmy Fahmy Nazmy mean in spanish?
Besides the lyric of the song Rasmy Fahmy Nazmy in spanish, you will also find Rasmy Fahmy Nazmy translated into Portuguese, French, German or other languages.


Rasmy Fahmy Nazmy by Tamer Hosny (original lyric)llawla alhuu lawla alhuwwa
ma kunt jayt lawla alhuu
hbibata jayt w biqawliha bialearabi
musaytirat ealaa baly ealaa fkry
wabiqawliha min qalbaa
llawla alhuu lawla alhuwwa
ma kunt jayt lawla alhuu
hbibata jayt alssubh min badri
elshan aebir layakaa ean shukri
ah jiddaan ealaa hubbi
'inna hubbit w aitdabayt wabaqiat baedik msh qadir 'aeish
wa'iin marratan hawalat akhby mushaeiri mushaeiri mabtkhbysh
w 'inna nafsaa aktabalak 'alf ghanwatan bs ana mabydysh
la 'ana eabd alhay salamat wala wala 'ana syd darwish
wala sayibak 'ana law fat mmayit sana
wabaqayna 'ihna alattanin
'ihna alatnyn ewajyz ya eaynaa
llawla alhuu lawla alhuwwa
bihdyka eumra hubb w huu
wabardat yabqaa yabqaa shay ramzi
'inna jaa 'awdah lyky su' fahami
'ah llddunya mmin qablik . bahabuk
llawla alhuu wala yawm bikayt lawla alhuu
w qabl 'imma yakhlus fi alhu sabri
jatali eaniki w haqqaqat hilmi
w airtahhat min hami . bihabik
llawla alhuu lawla alhuwwa
meqwlt anta allla tashkuri
fi jamali waf rruhi wakaman husni
da 'inna alla dayb rasmi fahmi nazmi
wafawazi washawqi law tahabbi
'inna hubbit w aitdabayt wabaqiat baedik msh qadir 'aeish
wa'iin marratan hawalat akhby mushaeiri mushaeiri mabtkhbysh
'inna nafsaa aktabalak 'alf ghanwatan bs ana mabydysh
la 'ana eabd alhay salamat wala wala 'ana syd darwish
wala sayibak 'ana law fat mmayit sana
wabaqayna 'ihna alattanin
'ihna alatnyn ewajyz ya eaynaa
. end

Rasmy Fahmy Nazmy by Tamer Hosny (spanish translation)llawla alhuu lawla alhuwwa
ma kunt jayt lawla alhuu
hbibata jayt w biqawliha bielarabi
musaytirat ealaa baly ealaa fkry
wabiqawliha min qalbaa
llawla alhuu lawla alhuwwa
ma kunt jayt lawla alhuu
hbibata jayt alssubh min badri
elshan aebir layakaa ean shukri
ah jiddaan ealaa hubbi
'inna hubbit w aitdabayt wabaqiat baedik msh qadir' aeish
wa'iin marratan hawalat akhby mushaeiiri mushaeiri mabtkhbysh
'Inna nafsaa aktabalak' w alf ghanwatan ancho mabydysh ana
la 'ana eabd alhay salamat wala wala' ana syd darwish
wala sayibak 'ana law grasa mmayit sana
wabaqayna 'ihna alattanin
'ihna alatnyn ewajyz ya eaynaa
llawla alhuu lawla alhuwwa
bihdyka eumra hubb w huu
wabardat yabqaa yabqaa shay ramzi
'inna jaa' awdah lyky su 'fahami
'ah llddunya mmin qablik. bahabuk
llawla alhuu wala yawm bikayt lawla alhuu
w qabl 'imma yakhlus fi alhu sabri
jatali eaniki w haqqaqat hilmi
w airtahhat min hami. bihabik
llawla alhuu lawla alhuwwa
meqwlt anta allla tashkuri
fi jamali waf rruhi wakaman husni
da 'inna alla dayb rasmi fahmi nazmi
wafawazi washawqi law tahabbi
'inna hubbit w aitdabayt wabaqiat baedik msh qadir' aeish
wa'iin marratan hawalat akhby mushaeiri mushaeiri mabtkhbysh
'inna nafsaa aktabalak' alf ghanwatan bs ana mabydysh
la 'ana eabd alhay salamat wala wala' ana syd darwish
wala sayibak 'ana law grasa mmayit sana
wabaqayna 'ihna alattanin
'ihna alatnyn ewajyz ya eaynaa
. fin
Only among all we can make this a better place :)


Translatelyrics.net - Copyright 2021 - Lyrics translation from-to English and other languages Contact Privacy Policy
We recommend: Letras en espaņol English Check

eXTReMe Tracker